Kousgaard Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2019
 • CVR 40997652

Virksomheden Kousgaard Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 10. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -143.288 DKK, mens den i 2022 var på 47.580 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -64.898 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-65’ DKK

-162%

Egenkapital

176’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-65’ DKK

-159%

Årets resultat

2023-64.898 DKK
2022104.786 DKK
2021117.150 DKK
2020-21.374 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-13 %

-341%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

15 %

-53%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.148’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

-143’ DKK

-401%

Gældsforpligtelser

972’ DKK

+95%

Tilgodehavende

55’ DKK

-57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -143’
  -
  -8’
  -
  -151’
  -
  -44’
  -
  -44’
  -65’
  -
  -65’
  -
  -65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  743’
  -
  -
  -
  350’
  1.093’
  -
  -
  -
  10’
  45’
  55’
  1.148’
  40’
  -194’
  -
  -
  176’
  -
  176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  45’
  -
  23’
  -
  893’
  1.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kousgaard Ejendomme ApS 10.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Nyrupvej 76 · DK-4400 Kalundborg 01.08.2023
Råsted Kirkevej 9 · DK-7570 Vemb 10.12.2019 31.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.08.2023
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 10.12.2019 31.07.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-10 10.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 10.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Rieck Kousgaard 10.12.2019
Lis Rieck Kousgaard 10.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Rieck Kousgaard 10.12.2019
Lis Rieck Kousgaard 10.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kousgaard Ejendomme ApS

Gl Nyrupvej 76
4400 Kalundborg

CVR

40997652

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2019

P-nummer

1025319253

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mikael@kousgaard.com

Telefon

21960096

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering/udlejning af fast ejendom samt hermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller