Kousgaard Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2019
 • CVR 40997652

Virksomheden Kousgaard Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vemb. De blev etableret i 10. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 46.383 DKK, mens den i 2020 var på -23 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 117.150 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

117’ DKK

+648%

Egenkapital

136’ DKK

+629%

Omsætning

-

Resultat før skat

121’ DKK

+666%

Årets resultat

2021117.150 DKK
2020-21.374 DKK

Likviditetsgrad

24 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+615%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

+459%
God

Overskudsgrad

-

Balance

642’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

46’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

506’ DKK

+7%

Tilgodehavende

113’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  46’
  -
  -7’
  -
  39’
  -
  -19’
  -
  -19’
  121’
  -
  121’
  -
  117’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  408’
  -
  -
  -
  120’
  528’
  -
  -
  -
  -
  113’
  113’
  642’
  40’
  -5’
  -
  -
  136’
  -
  136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  467’
  642’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kousgaard Ejendomme ApS 10.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Råsted Kirkevej 9 · DK-7570 Vemb 10.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 10.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-10 10.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 10.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Rieck Kousgaard 10.12.2019
Lis Rieck Kousgaard 10.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Rieck Kousgaard 10.12.2019
Lis Rieck Kousgaard 10.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kousgaard Ejendomme ApS

Råsted Kirkevej 9
7570 Vemb

CVR

40997652

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2019

P-nummer

1025319253

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering/udlejning af fast ejendom samt hermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller