Øvli Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. dec. 2019
 • CVR 40991484

Virksomheden Øvli Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 9. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20215.626 DKK
202042.630 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Øvli Invest ApS 09.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Arnegårdsvej 28 · DK-8230 Åbyhøj 17.07.2020
Bogensevej 1C · DK-8940 Randers SV 09.12.2019 16.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-17 17.05.2022
2019-12-09 09.12.2019 16.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 09.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Martin Øvli Andersen 09.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Øvli Andersen 09.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Øvli Invest ApS

Arnegårdsvej 28
8230 Åbyhøj

CVR

40991484

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. december 2019

P-nummer

1025308839

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ma@pro-cnc.dk

Telefon

25355742

Hjemmeside

-

Formål

Virksomheden formål er at drive virksomhed som kapitalejer og investeringer samt dermed beslægtet virksomhed, deraf direktionen skønnes forenelig med førnævnte formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-