S Perregaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. dec. 2019
 • CVR 40988157

Virksomheden S Perregaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sydals. De blev etableret i 6. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.019 DKK, mens den i 2021 var på -5.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.153 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-135%

Egenkapital

40’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-135%

Årets resultat

2022-4.153 DKK
202111.987 DKK
2020-18.250 DKK

Likviditetsgrad

85 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

9 %

-14%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

453’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

413’ DKK

Tilgodehavende

350’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -18’
  -
  -18’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  103’
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  453’
  50’
  -10’
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  413’
  453’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S Perregaard Holding ApS 06.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Rubæk 14 · DK-6470 Sydals 31.08.2022
Rubæk 14 · DK-6470 Sydals 13.10.2021 30.08.2022
Rubæk 14 · DK-6470 Sydals 29.09.2021 12.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-06 06.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Perregaard 06.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Perregaard 06.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S Perregaard Holding ApS

Rubæk 14
6470 Sydals

CVR

40988157

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. december 2019

P-nummer

1025305546

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-