C. Hardam Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2019
 • CVR 40982221

Virksomheden C. Hardam Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 3. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -545 DKK, mens den i 2022 var på -3.847 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 339.611 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

340’ DKK

+199%

Egenkapital

749’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

339’ DKK

+201%

Årets resultat

2023339.611 DKK
2022113.754 DKK
2021142.480 DKK
2020285.666 DKK

Likviditetsgrad

190 %

-47%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

820’ DKK

+66%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+86%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

135’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  340’
  340’
  339’
  -
  339’
  0
  340’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  685’
  -
  -
  685’
  685’
  -
  -
  -
  -
  37’
  135’
  820’
  50’
  3’
  61’
  -
  749’
  -
  749’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  3’
  71’
  820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
C. Hardam Holding ApS 03.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lindvedvej 73 · DK-5260 Odense S 24.05.2024
Lindvedvej 71 · DK-5260 Odense S 13.02.2020 23.05.2024
Lindvedvej 71 · DK-5260 Odense S 06.01.2020 12.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-03 03.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Gitte Hardam 03.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Gitte Hardam 03.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

C. Hardam Holding ApS

Lindvedvej 73
5260 Odense S

CVR

40982221

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2019

P-nummer

1025297713

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@chardam.dk

Telefon

42607900

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-