Hazel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2019
 • CVR 40978933

Virksomheden Hazel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 3. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.719 DKK, mens den i 2021 var på -10.422 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.873 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-62’ DKK

-106%

Egenkapital

1.737’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-106’ DKK

-109%

Årets resultat

2022-61.873 DKK
2021999.877 DKK
2020758.983 DKK

Likviditetsgrad

424 %

-29%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

48 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.639’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

1.600’ DKK

-7%

Tilgodehavende

825’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  262’
  -144’
  -
  118’
  -106’
  -
  -106’
  -44’
  -62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.814’
  2.814’
  -
  -
  -
  -
  481’
  825’
  3.639’
  40’
  1.697’
  -
  -
  1.737’
  -
  1.737’
  302’
  302’
  -
  -
  -
  -
  1.405’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  195’
  3.639’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hazel Holding ApS 03.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ryesgade 62A · DK-2100 København Ø 03.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-03 03.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Stig Larsen 03.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stig Larsen 03.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hazel Holding ApS

Ryesgade 62
2100 København Ø

CVR

40978933

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2019

P-nummer

1025291626

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-