John Maglemose Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2019
 • CVR 40978313

Virksomheden John Maglemose Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 30. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.250 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 257.162 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

257’ DKK

-13%

Egenkapital

1.209’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

258’ DKK

-13%

Årets resultat

2023257.162 DKK
2022296.049 DKK
2021591.572 DKK
2020369.524 DKK

Likviditetsgrad

832 %

+18%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.290’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

676’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -2’
  258’
  263’
  258’
  -
  258’
  0
  257’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  614’
  -
  -
  614’
  614’
  -
  -
  592’
  -
  -
  676’
  1.290’
  40’
  503’
  122’
  -
  1.209’
  -
  1.209’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  81’
  1.290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
John Maglemose Holding ApS 30.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Tinggade 4 · DK-4100 Ringsted 27.01.2020
Spurvevej 84 · DK-4171 Glumsø 30.11.2019 26.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 30.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-30 30.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 30.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
John Kenneth Hauchrog Maglemose 30.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Kenneth Hauchrog Maglemose 30.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

John Maglemose Holding ApS

Tinggade 4
4100 Ringsted

CVR

40978313

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2019

P-nummer

1025290751

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i og eje kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-