S & Co. Entreprenør ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2019
 • CVR 40967141

Virksomheden S & Co. Entreprenør ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 27. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 5.569.663 DKK, mens den i 2020 var på 4.521.539 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -711.684 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-712’ DKK

-162%

Egenkapital

844’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-894’ DKK

-160%

Årets resultat

2021-711.684 DKK
20201.156.141 DKK

Likviditetsgrad

106 %

-19%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

-124%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

8 %

-69%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

10.647’ DKK

+73%

Bruttofortjeneste

5.570’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.403’ DKK

+75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  5.570’
  -6.146’
  -62’
  -
  -639’
  -
  -255’
  -
  -255’
  -894’
  -
  -894’
  -182’
  -712’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  224’
  -
  224’
  -
  -
  20’
  20’
  244’
  341’
  5.396’
  499’
  -
  3.093’
  10.403’
  10.647’
  400’
  444’
  -
  -
  844’
  -
  844’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.088’
  -
  -
  -
  3.361’
  4.395’
  9.802’
  10.647’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S & Co. Entreprenør ApS 27.05.2022
Strander Entreprenør A/S 27.11.2019 26.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Angolavej 12 · DK-2770 Kastrup 26.05.2020
Amager Strandvej 60 · DK-2300 København S 27.11.2019 25.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 11.12.2019
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 27.11.2019 10.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-27 27.05.2022
2019-11-27 27.11.2019 26.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 27.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 16.08.2022 19.09.2022
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 27.11.2019 15.08.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Sørensen 27.11.2019 27.05.2022
Ditte Korre Gyrup 27.11.2019 27.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lars Sørensen 30.12.2020 16.08.2022
Ditte Korre Gyrup 27.11.2019 30.12.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
EZ Holding S.M.B.A. 02.08.2022
D. Gyrup Holding ApS 27.11.2019 02.08.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tony Avenstrup 27.11.2019
Ditte Korre Gyrup 27.11.2019 02.08.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S & Co. Entreprenør ApS

Angolavej 12
2770 Kastrup

CVR

40967141

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2019

P-nummer

1025277844

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@strander.as

Telefon

81818090

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, produktion og dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller