2020Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2019
 • CVR 40964681

Virksomheden 2020Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 26. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.357 DKK, mens den i 2021 var på -15.341 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 571.209 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

571’ DKK

-38%

Egenkapital

1.818’ DKK

+56%

Omsætning

-

Resultat før skat

531’ DKK

-42%

Årets resultat

2022571.209 DKK
2021920.089 DKK
2020557.304 DKK

Likviditetsgrad

8.084 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.830’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

953’ DKK

+62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  83’
  -251’
  -
  -168’
  531’
  -
  531’
  -40’
  571’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  877’
  877’
  -
  -
  -
  -
  157’
  953’
  1.830’
  40’
  741’
  200’
  -
  1.818’
  -
  1.818’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  12’
  1.830’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
2020Holding ApS 26.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bøffelkobbelvej 25 · DK-6400 Sønderborg 10.01.2023
Bøffelkobbelvej 25 · DK-6400 Sønderborg 10.08.2020 09.01.2023
Dyntvej 64 · DK-6310 Broager 26.11.2019 09.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-26 26.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Olaf Dall Lindgreen 26.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Olaf Dall Lindgreen 26.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

2020Holding ApS

Bøffelkobbelvej 25
6400 Sønderborg

CVR

40964681

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2019

P-nummer

1025274276

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-