Fotoholic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. okt. 2019
 • CVR 40962670

Virksomheden Fotoholic ApS befinder sig i branchen "Fotografisk virksomhed" og har adresse i Hjortshøj. De blev etableret i 26. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 150.049 DKK, mens den i 2021 var på 31.478 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.687 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+90%

Egenkapital

-151’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+90%

Årets resultat

2022-6.687 DKK
2021-69.201 DKK
2020-145.588 DKK

Likviditetsgrad

25 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-8 %

+89%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-152 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

100’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

150’ DKK

+377%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

64’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  150’
  -
  -25’
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -2’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  9’
  -
  -
  1’
  64’
  100’
  40’
  -191’
  -
  -
  -151’
  -
  -151’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  251’
  100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fotoholic ApS 26.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hjortshøj Møllevej 25 · DK-8530 Hjortshøj 20.12.2019
Hjortshøj Møllevej 25 · DK-8530 Hjortshøj 26.10.2019 19.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
742000 Fotografisk virksomhed 26.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-26 26.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening 26.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ole Kragekjær Madsen 26.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Kragekjær Madsen 26.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fotoholic ApS

Hjortshøj Møllevej 25
8530 Hjortshøj

CVR

40962670

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. oktober 2019

P-nummer

1025271846

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

742000
Fotografisk virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

okm@fotoholic.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med fotograf virksomhed, catering, event, bogforlag og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-