ASC Holding 2019 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2019
 • CVR 40962654

Virksomheden ASC Holding 2019 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Christiansfeld. De blev etableret i 11. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -18.883 DKK, mens den i 2022 var på -9.628 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.162.922 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.163’ DKK

> +999%

Egenkapital

5.851’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.213’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.162.922 DKK
202291.766 DKK
20211.145.568 DKK
2020546.832 DKK

Likviditetsgrad

1.332 %

-68%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.190’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.512’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  249’
  0
  -
  249’
  1.213’
  -
  1.213’
  -51’
  1.163’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.678’
  -
  -
  1.678’
  1.678’
  -
  -
  332’
  -
  97’
  4.512’
  6.190’
  40’
  5.694’
  118’
  -
  5.851’
  -
  5.851’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  339’
  6.190’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASC Holding 2019 ApS 11.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Torning Møllevej 9 · DK-6070 Christiansfeld 11.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-11 11.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 11.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Anders Steengård Christensen 11.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Steengård Christensen 11.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ASC Holding 2019 ApS

Torning Møllevej 9
6070 Christiansfeld

CVR

40962654

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2019

P-nummer

1025271757

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve investeringsvirksomhed og hermed beslægtet beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja