A-O Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2019
 • CVR 40960694

Virksomheden A-O Invest ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 25. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 51.500 DKK, mens den i 2020 var på 34.453 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 917.443 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

917’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.015’ DKK

+939%

Omsætning

-

Resultat før skat

938’ DKK

> +999%

Årets resultat

2021917.443 DKK
202057.658 DKK

Likviditetsgrad

1.065 %

+71%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.062’ DKK

+813%

Bruttofortjeneste

52’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

502’ DKK

+332%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  52’
  -
  -
  -
  -
  888’
  -2’
  -
  886’
  938’
  -
  938’
  -20’
  917’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  560’
  560’
  -
  -
  -
  2’
  335’
  502’
  1.062’
  40’
  861’
  114’
  -
  1.015’
  -
  1.015’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  47’
  1.062’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A-O Invest ApS 25.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Greve Strandvej 86 · DK-2670 Greve 25.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 25.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-25 25.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Nikolaj Angermann-Ougaard 25.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nikolaj Angermann-Ougaard 25.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A-O Invest ApS

Greve Strandvej 86
2670 Greve

CVR

40960694

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2019

P-nummer

1025268780

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i noterede og unoterede værdipapirer og optioner, i fast ejendom o. l. samt udlejning af fast ejendom og yde rådgivning om driftsledelse, samt andre investeringer og aktiviteter efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-