Fransk Ishus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2019
 • CVR 40957529

Virksomheden Fransk Ishus ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 15. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -102.495 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -133 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jakob Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

-350’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2022-133 DKK
2021-160.883 DKK
2020-229.482 DKK

Likviditetsgrad

2 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-298 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

118’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  108’
  -
  108’
  108’
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  118’
  40’
  -390’
  -
  -
  -350’
  -
  -350’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  458’
  -
  -
  -
  10’
  -
  468’
  118’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fransk Ishus ApS 15.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Torvet 17 · DK-5600 Faaborg 23.07.2021
Godthåbsvej 26 · DK-2000 Frederiksberg 15.11.2019 22.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 15.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-15 15.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 15.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Rasmussen 15.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Rasmussen 15.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fransk Ishus ApS

Torvet 17
5600 Faaborg

CVR

40957529

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2019

P-nummer

1025264327

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@magasingaarden.dk

Telefon

62610067

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at sælge og produceret førervarer, både til detail og engros

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-