Software Consulting ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 22. nov. 2019
 • CVR 40956433

Virksomheden Software Consulting ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København N. De blev etableret i 22. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 330.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.177 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Faisal Fawzi Jarkass.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-213%

Egenkapital

62’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

-188%

Årets resultat

2022-15.177 DKK
202113.404 DKK
2020223.298 DKK

Likviditetsgrad

451 %

+190%
God

Afkastningsgrad

-15 %

-257%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

+118%
God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

79’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  79’
  79’
  40’
  22’
  -
  -
  62’
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  12’
  18’
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Software Consulting ApS 22.11.2019 23.03.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Jægergade 13 · DK-2200 København N 22.11.2019 23.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 22.11.2019 23.03.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-22 22.11.2019 23.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.11.2019 23.03.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.11.2019 18.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Faisal Fawzi Jarkass 22.11.2019
Faisal Fawzi Jarkass 22.11.2019 23.03.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
Software Consulting Holding ApS 22.11.2019
Software Consulting Holding ApS 22.11.2019 23.03.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Faisal Fawzi Jarkass 22.11.2019
Faisal Fawzi Jarkass 22.11.2019 23.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Software Consulting ApS

Jægergade 13
2200 København N

CVR

40956433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 2019

P-nummer

1025262782

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af IT-Systemer, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-