WHAT IF WE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. nov. 2019
 • CVR 40947132

Virksomheden WHAT IF WE ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 18. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -43.594 DKK, mens den i 2021 var på 201.876 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -165.102 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kirstine Balslev.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-165’ DKK

-716%

Egenkapital

-166’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-165’ DKK

-716%

Årets resultat

2022-165.102 DKK
202126.787 DKK
2020-67.820 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-832 %

-724%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-838 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-44’ DKK

-122%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -44’
  -121’
  -
  -
  -165’
  -
  0
  -
  0
  -165’
  -
  -165’
  -
  -165’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  13’
  20’
  20’
  40’
  -206’
  -
  -
  -166’
  -
  -166’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  186’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WHAT IF WE ApS 18.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Raffinaderivej 20 · DK-2300 København S 12.10.2020
Rødovrevej 24C · DK-2610 Rødovre 18.11.2019 11.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 18.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-03-26 26.03.2024
2019-11-18 18.11.2019 25.03.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 18.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kirstine Balslev 18.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kirstine Balslev 18.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WHAT IF WE ApS

Raffinaderivej 20
2300 København S

CVR

40947132

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. november 2019

P-nummer

1025250776

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Best You ApS

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at afholde events, sponsoraktiviteter, rådgivning samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-