Morten H. Charles Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2019
 • CVR 40940987

Virksomheden Morten H. Charles Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 19. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.850 DKK, mens den i 2021 var på -5.151 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.050 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

+8%

Egenkapital

-40’ DKK

-414%

Omsætning

-

Resultat før skat

-32’ DKK

+8%

Årets resultat

2022-32.050 DKK
2021-34.724 DKK
2020-13.011 DKK

Likviditetsgrad

194 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-33 %

-476%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

121’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-72%

Gældsforpligtelser

161’ DKK

+12%

Tilgodehavende

15’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -9’
  -
  -1’
  -32’
  -
  -32’
  -
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  106’
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  121’
  40’
  -80’
  -
  -
  -40’
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  153’
  153’
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  8’
  121’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten H. Charles Holding ApS 19.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Korshøjen 23 · DK-8240 Risskov 19.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-19 19.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 19.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Haaning Charles 19.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Haaning Charles 19.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten H. Charles Holding ApS

Korshøjen 23
8240 Risskov

CVR

40940987

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2019

P-nummer

1025243397

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i anden virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-