Kirk12 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. nov. 2019
 • CVR 40922121

Virksomheden Kirk12 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Strøby. De blev etableret i 8. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.000 DKK, mens den i 2020 var på -55.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.753 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

-6%

Egenkapital

264’ DKK

+70%

Omsætning

-

Resultat før skat

109’ DKK

-6%

Årets resultat

2021108.753 DKK
2020115.494 DKK

Likviditetsgrad

16 %

+329%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

15 %

+69%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.747’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

+104%

Gældsforpligtelser

1.483’ DKK

-6%

Tilgodehavende

12’ DKK

+315%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -49’
  -
  -49’
  109’
  -
  109’
  -
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.735’
  1.735’
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  1.747’
  40’
  224’
  -
  -
  264’
  -
  264’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.407’
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  76’
  1.747’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kirk12 Holding ApS 08.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Strøby Bygade 1 · DK-4671 Strøby 08.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-08 08.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Claus Elkjær Kirkeby 08.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Elkjær Kirkeby 08.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kirk12 Holding ApS

Strøby Bygade 1
4671 Strøby

CVR

40922121

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. november 2019

P-nummer

1025217299

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt foretage investeringer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-