NPP Advisory ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. nov. 2019
 • CVR 40910042

Virksomheden NPP Advisory ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 5. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -18.832 DKK, mens den i 2022 var på -11.300 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.477 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Barlebo.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-33%

Egenkapital

-42’ DKK

-64%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

-33%

Årets resultat

2023-16.477 DKK
2022-12.407 DKK
2021-91.177 DKK
202037.811 DKK

Likviditetsgrad

92 %

+21%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

+85%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-5 %

+85%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

899’ DKK

+989%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

869’ DKK

+953%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -21’
  -
  -21’
  -5’
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  -
  -
  -
  750’
  16’
  869’
  899’
  40’
  -82’
  -
  -
  -42’
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  941’
  899’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NPP Advisory ApS 23.11.2022
Barlebo Leadership Advisory ApS 05.11.2019 22.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tranevænget 6 · DK-2900 Hellerup 05.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 05.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-23 23.11.2022
2019-11-05 05.11.2019 22.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 05.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Barlebo 05.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Barlebo 05.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NPP Advisory ApS

Tranevænget 6
2900 Hellerup

CVR

40910042

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. november 2019

P-nummer

1025200094

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

t_barlebo@hotmail.com

Telefon

30546430

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er virksomhedsrådgivning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-