Morud Tømrer og Byggefirma ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2019
 • CVR 40908455

Virksomheden Morud Tømrer og Byggefirma ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Ejby. De blev etableret i 1. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.295 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.629 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

-26%

Egenkapital

-23’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

-26%

Årets resultat

2022-24.629 DKK
2021-19.583 DKK
2020-18.333 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -63’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morud Tømrer og Byggefirma ApS 01.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Store Landevej 43 · DK-5592 Ejby 26.05.2024
Tørresøvej 122 · DK-5450 Otterup 25.02.2020 25.05.2024
Tørresøvej 122 · DK-5450 Otterup 01.11.2019 24.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-01 01.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Rene Andreasen 01.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Andreasen 01.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morud Tømrer og Byggefirma ApS

Store Landevej 43
5592 Ejby

CVR

40908455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2019

P-nummer

1025198340

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mtb.rene@icloud.com

Telefon

20284650

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-