Klitgaard Nissen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. sep. 2019
 • CVR 40907556

Virksomheden Klitgaard Nissen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Give. De blev etableret i 11. september 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.625 DKK, mens den i 2021 var på -4.377 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 166.297 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

166’ DKK

-32%

Egenkapital

723’ DKK

+2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

166’ DKK

-32%

Årets resultat

2022166.297 DKK
2021245.348 DKK
2020166.821 DKK
201922.529 DKK

Likviditetsgrad

3.410 %

-43%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

727’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

136’ DKK

-43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  4’
  -1’
  -
  3’
  166’
  -
  166’
  -
  166’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  590’
  590’
  -
  -
  -
  -
  136’
  136’
  727’
  40’
  489’
  130’
  -
  723’
  -
  723’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  727’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klitgaard Nissen Holding ApS 11.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlevej 68 · DK-7323 Give 17.11.2023
Vejlevej 68 · DK-7323 Give 23.01.2020 16.11.2023
Vejlevej 68 · DK-7323 Give 11.09.2019 22.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.09.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-11 11.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.09.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Klitgaard Nissen 11.09.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Klitgaard Nissen 11.09.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klitgaard Nissen Holding ApS

Vejlevej 68
7323 Give

CVR

40907556

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. september 2019

P-nummer

1025197174

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-