Margot Madsen-Ovesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2019
 • CVR 40897852

Virksomheden Margot Madsen-Ovesen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 28. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.682 DKK, mens den i 2022 var på -7.205 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.127 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

-114%

Egenkapital

200’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

-115%

Årets resultat

2023-18.127 DKK
2022133.470 DKK
202148.937 DKK
2020-4.124 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

200’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

48’ DKK

+957%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -20’
  -
  -20’
  -2’
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  -
  -
  152’
  152’
  -
  -
  -
  13’
  29’
  48’
  200’
  40’
  -34’
  -
  -
  200’
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Margot Madsen-Ovesen Holding ApS 28.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlevej 1 · DK-7400 Herning 23.05.2022
K. Christensens Vej 2L · DK-9200 Aalborg SV 28.10.2019 22.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-28 28.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Margot Madsen-Ovesen 28.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Margot Madsen-Ovesen 28.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Margot Madsen-Ovesen Holding ApS

Vejlevej 1
7400 Herning

CVR

40897852

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2019

P-nummer

1025183149

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mma@margotmadsen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-