LH1982 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. okt. 2019
 • CVR 40896503

Virksomheden LH1982 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 21. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -420 DKK, mens den i 2020 var på -455 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.520 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-32%

Egenkapital

20’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-32%

Årets resultat

2021-11.520 DKK
2020-8.732 DKK

Likviditetsgrad

53 %

-31%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

-41%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

22’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  -
  21’
  21’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  22’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  22’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LH1982 Holding ApS 21.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Koldinggade 29 · DK-2100 København Ø 26.11.2019
Koldinggade 29 · DK-2100 København Ø 21.10.2019 25.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-21 21.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lisbeth Iben Juel Holmberg 21.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisbeth Iben Juel Holmberg 21.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LH1982 Holding ApS

Koldinggade 29
2100 København Ø

CVR

40896503

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. oktober 2019

P-nummer

1025180743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lisbeth@holmbergbogholderi.dk

Telefon

26192229

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være Holding selskab samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-