BTNB Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2019
 • CVR 40894489

Virksomheden BTNB Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 18. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.829 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+68%

Egenkapital

4’ DKK

-71%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

+64%

Årets resultat

2023-8.829 DKK
2022-27.620 DKK
20210 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

71 %

-9%
Svag

Afkastningsgrad

-6 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

-69%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

128’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

88’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -2’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  128’
  40’
  -36’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  7’
  7’
  125’
  128’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BTNB Holding ApS 18.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skolebakken 26 · DK-7400 Herning 17.01.2024
Palle Fløes Vej 19D · DK-7400 Herning 26.01.2022 16.01.2024
Vester Alle 8 · DK-7400 Herning 18.10.2019 25.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-07 07.01.2022
2019-10-18 18.10.2019 06.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 07.01.2022
Selskabet tegnes af en direktør 18.10.2019 12.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Benjamin Tue Nygaard Bertelsen 15.11.2021
Benjamin Tue Nygaard Bertelsen 18.10.2019 12.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Benjamin Tue Nygaard Bertelsen 18.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BTNB Holding ApS

Skolebakken 26
7400 Herning

CVR

40894489

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2019

P-nummer

1025178765

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bnbertelsen@gmail.com

Telefon

27283600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-