JXDLD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2019
 • CVR 40889132

Virksomheden JXDLD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Liseleje. De blev etableret i 28. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.916 DKK, mens den i 2021 var på -2.585 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -88.696 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-89’ DKK

< -999%

Egenkapital

64’ DKK

-43%

Omsætning

-

Resultat før skat

-89’ DKK

-939%

Årets resultat

2022-88.696 DKK
2021-7.985 DKK
202080.019 DKK

Likviditetsgrad

123 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

19 %

-35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

343’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

343’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  13’
  -89’
  -
  -89’
  -
  -89’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  333’
  5’
  5’
  343’
  343’
  40’
  24’
  -
  -
  64’
  -
  64’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  279’
  343’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JXDLD HOLDING ApS 28.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lindebjergvej 109 · DK-3360 Liseleje 20.08.2020
Møllekrogen 9 · DK-3370 Melby 28.10.2019 19.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-28 28.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 28.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Druedal Rasmussen 28.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Druedal Rasmussen 28.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JXDLD HOLDING ApS

Lindebjergvej 109
3360 Liseleje

CVR

40889132

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2019

P-nummer

1025171574

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

druedal@me.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som Holding for drift selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-