Ark-ing Byg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. okt. 2019
 • CVR 40884769

Virksomheden Ark-ing Byg ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 25. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 31.050 DKK, mens den i 2020 var på -13.341 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.050 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+299%

Egenkapital

53’ DKK

+103%

Omsætning

31’ DKK

-90%

Resultat før skat

31’ DKK

+327%

Årets resultat

202127.050 DKK
2020-13.611 DKK

Likviditetsgrad

162 %

+25%
God

Afkastningsgrad

22 %

+290%
God

Soliditetsgrad

38 %

+69%
God

Overskudsgrad

100 %

> +999%
God

Balance

140’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

31’ DKK

+333%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

140’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  31’
  31’
  0
  -
  -
  31’
  0
  -
  -
  0
  31’
  -
  31’
  -4’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  140’
  140’
  40’
  13’
  -
  -
  53’
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  3’
  86’
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ark-ing Byg ApS 17.01.2020
Ombyggelig ApS 25.10.2019 16.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søkæret 8 · DK-3200 Helsinge 25.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 25.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-17 17.01.2020
2019-10-25 25.10.2019 16.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 25.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Nanna Søeberg 25.10.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
ARKING HUS ApS 25.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nanna Søeberg 25.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ark-ing Byg ApS

Søkæret 8
3200 Helsinge

CVR

40884769

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. oktober 2019

P-nummer

1025165612

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Arking Byg ApS
 • Arkingbyg ApS
 • OmByggelig ApS
 • Solarking ApS

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nanna@arkingbyg.dk

Telefon

61406947

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er rådgivning indenfor byggeri

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-