Malermester Mikkel Rasmussen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2019
 • CVR 40881441

Virksomheden Malermester Mikkel Rasmussen ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Ishøj. De blev etableret i 23. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.120 DKK, mens den i 2021 var på -16.390 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.726 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

+2%

Egenkapital

23’ DKK

-43%

Omsætning

-

Resultat før skat

-17’ DKK

+2%

Årets resultat

2022-16.726 DKK
2021-17.106 DKK
202016.369 DKK

Likviditetsgrad

375.700 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

23’ DKK

-51%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  1’
  -17’
  -
  -17’
  -
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  4’
  23’
  23’
  40’
  -17’
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  23’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Malermester Mikkel Rasmussen ApS 23.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Strandgården 3 · DK-2635 Ishøj 23.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 23.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-23 23.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 23.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Klitgaard Rasmussen 23.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Klitgaard Rasmussen 23.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Malermester Mikkel Rasmussen ApS

Strandgården 3
2635 Ishøj

CVR

40881441

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2019

P-nummer

1025161048

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

maler@mr-rasmussen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at virke som malerfirma mv. og dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-