1867 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2019
 • CVR 40878432

Virksomheden 1867 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 23. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.398 DKK, mens den i 2021 var på -13.713 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -48.436 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-48’ DKK

+34%

Egenkapital

-51’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-48’ DKK

+24%

Årets resultat

2022-48.436 DKK
2021-73.499 DKK
2020-138.680 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-126.538 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -41’
  -41’
  -48’
  -
  -48’
  -
  -48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -101’
  -
  -
  -51’
  -
  -51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  51’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
1867 Holding ApS 23.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Harsdorffsvej 11 · DK-1874 Frederiksberg C 09.02.2021
Harsdorffsvej 11 · DK-1874 Frederiksberg C 23.10.2019 08.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-22 22.09.2021
2019-10-23 23.10.2019 21.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.11.2021
40.000 DKK 23.10.2019 01.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.09.2021
Selskabet tegnes af en direktør 23.10.2019 01.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ole Christian Knudsen 22.09.2021
Ole Christian Knudsen 23.10.2019 01.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Christian Knudsen 23.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

1867 Holding ApS

Harsdorffsvej 11
1874 Frederiksberg C

CVR

40878432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2019

P-nummer

1025157008

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-