Hedebo Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. aug. 2019
 • CVR 40875808

Virksomheden Hedebo Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Løkken. De blev etableret i 14. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.522 DKK, mens den i 2021 var på 9.736 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 101.133 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

101’ DKK

-35%

Egenkapital

628’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

102’ DKK

-35%

Årets resultat

2022101.133 DKK
2021155.515 DKK
2020-12.553 DKK
2019125.693 DKK

Likviditetsgrad

152 %

+194%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

74 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

850’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

339’ DKK

+148%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -7’
  -
  -6’
  102’
  -
  102’
  -1’
  101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  198’
  -
  -
  -
  313’
  511’
  -
  -
  -
  -
  338’
  339’
  850’
  40’
  521’
  59’
  -
  628’
  -
  628’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  205’
  223’
  850’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hedebo Invest ApS 14.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vittrup Hedevej 112 · DK-9480 Løkken 14.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-14 14.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 14.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Torben Christensen 14.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Christensen 14.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hedebo Invest ApS

Vittrup Hedevej 112
9480 Løkken

CVR

40875808

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. august 2019

P-nummer

1025153312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-