A Andersen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. okt. 2019
 • CVR 40875336

Virksomheden A Andersen ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Køge. De blev etableret i 21. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.703 DKK, mens den i 2022 var på -7.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 100.631 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

101’ DKK

+290%

Egenkapital

265’ DKK

+61%

Omsætning

-

Resultat før skat

101’ DKK

+290%

Årets resultat

2023100.631 DKK
202225.805 DKK
202153.477 DKK
202044.875 DKK

Likviditetsgrad

47 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

293’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-56%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

+85%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  0
  -
  0
  101’
  -
  101’
  -
  101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  280’
  280’
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  293’
  40’
  28’
  -
  -
  265’
  -
  265’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  28’
  293’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A Andersen ApS 21.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Overdrevsvejen 4 · DK-4600 Køge 26.06.2020
Overdrevsvejen 4 · DK-4600 Køge 21.10.2019 25.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 21.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-21 21.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Allan Andersen 01.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Andersen 21.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A Andersen ApS

Overdrevsvejen 4
4600 Køge

CVR

40875336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. oktober 2019

P-nummer

1025152898

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-