Diones ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2019
 • CVR 40868925

Virksomheden Diones ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler" og har adresse i Flemming. De blev etableret i 18. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

26’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
2021-276 DKK
2020-2.916 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

26’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  26’
  40’
  -14’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Diones ApS 18.10.2019 25.03.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Fredensvej 3 · DK-8762 Flemming 18.10.2019 25.03.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 18.10.2019 25.03.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-18 18.10.2019 25.03.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.10.2019 25.03.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 18.10.2019 15.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Anna Grethe Ellegaard 18.10.2019
Anna Grethe Ellegaard 18.10.2019 25.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anna Grethe Ellegaard 18.10.2019
Anna Grethe Ellegaard 18.10.2019 25.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Diones ApS

Fredensvej 3
8762 Flemming

CVR

40868925

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2019

P-nummer

1025145034

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464700
Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og hermed forbundne aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-