Pureza Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2019
 • CVR 40868038

Virksomheden Pureza Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 18. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.751 DKK, mens den i 2021 var på -6.256 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -811.618 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-812’ DKK

-241%

Egenkapital

187’ DKK

-81%

Omsætning

-

Resultat før skat

-813’ DKK

-242%

Årets resultat

2022-811.618 DKK
2021576.873 DKK
2020382.038 DKK

Likviditetsgrad

200 %

-95%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

50 %

-50%
God

Overskudsgrad

-

Balance

375’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

375’ DKK

+91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -8’
  -807’
  -805’
  -813’
  -
  -813’
  -1’
  -812’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  259’
  -
  63’
  375’
  375’
  40’
  147’
  -
  -
  187’
  -
  187’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  5’
  181’
  188’
  375’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pureza Holding ApS 18.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Smedebakken 14 · DK-3200 Helsinge 18.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-18 18.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 18.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Steen Kaare Grøndahl 18.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Kaare Grøndahl 18.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pureza Holding ApS

Smedebakken 14
3200 Helsinge

CVR

40868038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2019

P-nummer

1025143368

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-