Nicolai Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2019
 • CVR 40864210

Virksomheden Nicolai Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Augustenborg. De blev etableret i 16. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 149.214 DKK, mens den i 2021 var på 144.790 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 59.409 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

59’ DKK

+8%

Egenkapital

203’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

88’ DKK

Årets resultat

202259.409 DKK
202155.230 DKK
202048.847 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

God

Soliditetsgrad

19 %

+47%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.064’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

149’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  149’
  -
  -40’
  -
  110’
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  88’
  -
  59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.060’
  -
  -
  -
  -
  1.060’
  -
  -
  -
  -
  0
  3’
  1.064’
  40’
  163’
  -
  -
  203’
  -
  203’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  259’
  860’
  1.064’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nicolai Ejendomme ApS 16.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Langgade 18 · DK-6440 Augustenborg 01.09.2020
Langgade 18 · DK-6440 Augustenborg 19.08.2020 31.08.2020
Langgade 18 · DK-6440 Augustenborg 16.10.2019 18.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 16.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-16 16.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Uffe Nicolai 16.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Uffe Nicolai 16.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nicolai Ejendomme ApS

Langgade 18
6440 Augustenborg

CVR

40864210

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2019

P-nummer

1025138224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-