EMUS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2019
 • CVR 40861149

Virksomheden EMUS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ryomgård. De blev etableret i 4. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+97%

Egenkapital

32’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

+97%

Årets resultat

2023-27 DKK
2022-1.068 DKK
2021-46 DKK
2020-7.001 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

32’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  32’
  40’
  -8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EMUS Holding ApS 04.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
P. Vejsgaardsvænget 5 · DK-8550 Ryomgård 20.05.2021
P. Vejsgaardsvænget 5 · DK-8550 Ryomgård 04.10.2019 19.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-09 09.10.2019
2019-10-04 04.10.2019 08.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 04.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Eske Mathias Ulsted Sørensen 04.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eske Mathias Ulsted Sørensen 04.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EMUS Holding ApS

P. Vejsgaardsvænget 5
8550 Ryomgård

CVR

40861149

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2019

P-nummer

1025134849

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med at investere i aktier, virksomheder mv. og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-