Elmengaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. okt. 2019
 • CVR 40857826

Virksomheden Elmengaard Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Risskov. De blev etableret i 11. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -23.330 DKK, mens den i 2021 var på -4.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -87.370 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-87’ DKK

-448%

Egenkapital

426’ DKK

+522%

Omsætning

-

Resultat før skat

-93’ DKK

-648%

Årets resultat

2022-87.370 DKK
202125.141 DKK
20203.464 DKK

Likviditetsgrad

102 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

+50%
God

Overskudsgrad

-

Balance

481’ DKK

+315%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

-378%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -93’
  -
  -93’
  -6’
  -87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  425’
  425’
  -
  -
  -
  -
  8’
  56’
  481’
  40’
  -22’
  -
  -
  426’
  -
  426’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  50’
  55’
  481’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elmengaard Holding ApS 11.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Borresøvej 36 · DK-8240 Risskov 20.01.2023
Østre Strandallé 20 · DK-8240 Risskov 11.10.2019 19.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 11.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-11 11.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Brian Elmengaard 11.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Elmengaard 11.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elmengaard Holding ApS

Borresøvej 36
8240 Risskov

CVR

40857826

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. oktober 2019

P-nummer

1025129829

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-