Karam Investment ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2019
 • CVR 40857516

Virksomheden Karam Investment ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 14. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.170 DKK, mens den i 2022 var på -420 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 282.139 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

282’ DKK

> +999%

Egenkapital

552’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023282.139 DKK
2022-426 DKK
2021-429 DKK
2020-2.837 DKK

Likviditetsgrad

104 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

50 %

+687%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.108’ DKK

+93%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-893%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

575’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  282’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  532’
  532’
  -
  -
  -
  -
  141’
  575’
  1.108’
  40’
  -7’
  -
  -
  552’
  -
  552’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  556’
  1.108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Karam Investment ApS 14.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vinterbuen 3 · DK-2750 Ballerup 14.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-14 14.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 14.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Orhan Cakmak 14.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Orhan Cakmak 14.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Karam Investment ApS

Vinterbuen 3
2750 Ballerup

CVR

40857516

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2019

P-nummer

1025129179

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-