PVPL Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2019
 • CVR 40857370

Virksomheden PVPL Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 14. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 672.225 DKK, mens den i 2021 var på 288.966 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.905 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

76’ DKK

+135%

Egenkapital

255’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

222’ DKK

+203%

Årets resultat

202275.905 DKK
2021-216.102 DKK
2020495.264 DKK

Likviditetsgrad

50 %

+236%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

49 %

+444%
God

Soliditetsgrad

25 %

+84%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.028’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

672’ DKK

+133%

Gældsforpligtelser

730’ DKK

-36%

Tilgodehavende

258’ DKK

+132%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  672’
  -
  -170’
  -
  502’
  -
  -6’
  -274’
  -268’
  222’
  -
  222’
  -146’
  76’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  771’
  -
  771’
  -
  -
  -
  -
  771’
  -
  -
  -
  100’
  158’
  258’
  1.028’
  40’
  215’
  -
  -
  255’
  -
  255’
  43’
  43’
  -
  -
  -
  214’
  214’
  37’
  -
  -
  -
  6’
  395’
  516’
  1.028’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PVPL Holding ApS 14.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Helseholmen 14A · DK-2650 Hvidovre 22.04.2021
Tømmerupvej 198 · DK-2791 Dragør 06.12.2019 21.04.2021
Hørsholmsgade 10 · DK-2200 København N 14.10.2019 05.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-14 14.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Preben Villiam Posselt Larsen 14.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Højgaard Henriksen 01.07.2020
Torben Kim Larsen 01.07.2020
Preben Villiam Posselt Larsen 14.10.2019 30.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PVPL Holding ApS

Helseholmen 14
2650 Hvidovre

CVR

40857370

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2019

P-nummer

1025128490

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at udleje driftsmateriel til datterselskabet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-