Wangthang Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2019
 • CVR 40854347

Virksomheden Wangthang Holding ApS befinder sig i branchen "Produktion af film og videofilm" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -114.017 DKK, mens den i 2021 var på 186.018 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -90.081 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-90’ DKK

-163%

Egenkapital

92’ DKK

-69%

Omsætning

-

Resultat før skat

-115’ DKK

-162%

Årets resultat

2022-90.081 DKK
2021143.466 DKK
202092.446 DKK

Likviditetsgrad

225 %

-59%
God

Afkastningsgrad

-84 %

-258%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

135’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

-114’ DKK

-161%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

98’ DKK

-67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -114’
  -
  -
  -
  -114’
  -
  -
  -
  -
  -115’
  -
  -115’
  -25’
  -90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  -
  37’
  37’
  -
  -
  -
  -
  73’
  98’
  135’
  40’
  57’
  -
  -
  92’
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  135’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wangthang Holding ApS 10.03.2021
Wangthang Productions ApS 01.10.2019 09.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hf. Engly 93 · DK-2300 København S 01.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
591110 Produktion af film og videofilm 01.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-10 10.03.2021
2019-10-01 01.10.2019 09.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion 01.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Meldal Nørgaard 01.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Meldal Nørgaard 01.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wangthang Holding ApS

Hf. Engly 93
2300 København S

CVR

40854347

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2019

P-nummer

1025124010

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591110
Produktion af film og videofilm

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er gennem ejerandele i andre selskaber at drive virksomhed med finansiering, udvikling, produktion og erhvervelse samt udnyttelse af film og dertil knyttede rettigheder, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-