Pro Mandskab- og Byggestyring ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2019
 • CVR 40853863

Virksomheden Pro Mandskab- og Byggestyring ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 1. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på 478.485 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Alex Thomsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

263’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
2020222.747 DKK

Likviditetsgrad

258 %

God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

49 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

532’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

532’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  213’
  -
  319’
  -
  532’
  532’
  40’
  223’
  -
  -
  263’
  -
  263’
  63’
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  -
  18’
  -
  206’
  532’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pro Mandskab- og Byggestyring ApS 01.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Marielundvej 20 · DK-2730 Herlev 16.12.2021
Ved Klædebo 14 · DK-2970 Hørsholm 10.12.2021 15.12.2021
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø 23.11.2021 09.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-01 01.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 29.11.2022 19.01.2023
Selskabet tegnes af én direktør alene. 01.10.2019 07.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Alex Thomsen 09.12.2021
Alex Thomsen 09.12.2021 07.11.2022
Kasper Bøje Hansen 01.10.2019 09.12.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Alex Thomsen 01.02.2021
KALO Holding ApS 01.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alex Thomsen 01.10.2019
Kasper Bøje Hansen 01.10.2019 01.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pro Mandskab- og Byggestyring ApS

Marielundvej 20
2730 Herlev

CVR

40853863

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2019

P-nummer

1025123375

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PMB3 ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@pmbaps.dk

Telefon

70605618

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive håndværkervirksomhed, rådgivnings- og konsulentydelser samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-