Rewire ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. okt. 2019
 • CVR 40848681

Virksomheden Rewire ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 9. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 404.875 DKK, mens den i 2022 var på 157.760 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.329 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jonas Napier.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

-248%

Egenkapital

-316’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

-248%

Årets resultat

2023-46.329 DKK
202231.332 DKK
2021-258.872 DKK
2020-93.949 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-21 %

-327%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-140 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

225’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

405’ DKK

+157%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

102’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  405’
  -452’
  -
  -
  -47’
  1’
  -
  -
  1’
  -46’
  -
  -46’
  -
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  120’
  120’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  123’
  -
  33’
  -
  0
  64’
  102’
  225’
  40’
  -356’
  -
  -
  -316’
  -
  -316’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  0
  -
  1’
  -
  541’
  225’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rewire ApS 01.11.2019
Rewire ApS 09.10.2019 31.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skinderskovvej 10 · DK-2730 Herlev 06.03.2023
Klintemarken 38 · DK-2860 Søborg 09.10.2019 05.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 09.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-16 16.02.2021
2020-11-07 07.11.2020 15.02.2021
2019-11-01 01.11.2019 06.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 09.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Napier 09.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Napier 09.10.2019
Elsebeth Gronemann 09.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rewire ApS

Skinderskovvej 10
2730 Herlev

CVR

40848681

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. oktober 2019

P-nummer

1025117820

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Rewire Audio ApS
 • Rewire International ApS
 • SE Dit Barn Blomstre ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

support@rewireaps.dk

Telefon

42952698

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af digitale mentaltræningsværktøjer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller