MR/Holding ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2019
 • CVR 40847952

Virksomheden MR/Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Odense NØ. De blev etableret i 8. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -10.294 DKK, mens den i 2020 var på -37.008 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.294 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+72%

Egenkapital

-7’ DKK

-344%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-10’ DKK

+72%

Årets resultat

2021-10.294 DKK
2020-37.008 DKK

Likviditetsgrad

68 %

-41%
Svag

Afkastningsgrad

-66 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-47 %

-451%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+72%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -10’
  -
  -
  10’
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  16’
  40’
  -47’
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MR/Holding ApS 08.10.2019 25.03.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Pilegårdvænget 12 · DK-5240 Odense NØ 08.10.2019 25.03.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 09.10.2019 25.03.2024
682030 Anden udlejning af boliger 08.10.2019 08.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-08 08.10.2019 25.03.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2019 25.03.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 06.10.2023 26.01.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 08.10.2019 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Monzer Kayed Dodar 08.10.2019
Monzer Kayed Dodar 08.10.2019 15.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Monzer Kayed Dodar 08.10.2019
Monzer Kayed Dodar 08.10.2019 25.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MR/Holding ApS

Pilegårdvænget 12
5240 Odense NØ

CVR

40847952

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2019

P-nummer

1025116999

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-