Cakmak Capital Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2019
 • CVR 40844961

Virksomheden Cakmak Capital Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 3. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.983 DKK, mens den i 2021 var på -1.373 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.983 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-44%

Egenkapital

35’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-1.983 DKK
2021-1.373 DKK
2020-1.330 DKK

Likviditetsgrad

95 %

-2%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

27 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

133’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

93’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  93’
  0
  93’
  133’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cakmak Capital Holding ApS 18.12.2023
Royal Capital Holding ApS 16.06.2020 17.12.2023
Roskilde Capital Holding ApS 03.10.2019 15.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Avedøreholmen 84 · DK-2650 Hvidovre 07.05.2021
Avedøreholmen 84 · DK-2650 Hvidovre 16.06.2020 06.05.2021
Stationscentret 10 · DK-4000 Roskilde 03.10.2019 15.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-18 18.12.2023
2021-06-20 20.06.2021 17.12.2023
2020-06-16 16.06.2020 19.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.06.2021
300.000 DKK 16.06.2020 19.06.2021
40.000 DKK 03.10.2019 15.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mehmet Anli 06.01.2022
Mehmet Anli 06.01.2022 18.12.2023
Mecit Cakmak 03.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mehmet Anli 06.01.2022
Mehmet Anli 06.01.2022 18.12.2023
Mecit Cakmak 03.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cakmak Capital Holding ApS

Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre

CVR

40844961

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2019

P-nummer

1025110710

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-