TEMAS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2019
 • CVR 40840796

Virksomheden TEMAS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 4. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.821 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

+190%

Egenkapital

36’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

36’ DKK

+190%

Årets resultat

202235.821 DKK
2021-40.000 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  36’
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  40’
  36’
  -
  -40’
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TEMAS Holding ApS 04.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbanegade 20 · DK-4800 Nykøbing F 17.08.2021
Særslevvej 27 · DK-4871 Horbelev 04.10.2019 16.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-04 04.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Samet Bajrami 04.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Samet Bajrami 04.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TEMAS Holding ApS

Jernbanegade 20
4800 Nykøbing F

CVR

40840796

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2019

P-nummer

1025106055

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

klient@lund-consult.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-