KENZON ApS

UNDER TVANGSOPLØSNING
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2019
 • CVR 40837094

Virksomheden KENZON ApS befinder sig i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler" og har adresse i Børkop. De blev etableret i 3. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

40’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KENZON ApS 03.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Chr Kellersvej 2M · DK-7080 Børkop 03.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 03.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-03 03.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 03.10.2019 07.05.2024

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Møller Iversen 03.10.2019 07.05.2024
Kenneth Møller Iversen 03.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Møller Iversen 03.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KENZON ApS

Chr Kellersvej 2
7080 Børkop

CVR

40837094

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2019

P-nummer

1025103641

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

812290
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med anden rengøring af bygninger - branchekode 81.22.90 - samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-