Dance Creator Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. aug. 2019
 • CVR 40752013

Virksomheden Dance Creator Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 27. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.375 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 690.681 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

691’ DKK

+215%

Egenkapital

1.101’ DKK

+168%

Omsætning

-

Resultat før skat

691’ DKK

+215%

Årets resultat

2022690.681 DKK
2021218.921 DKK
2020-28.438 DKK

Likviditetsgrad

680 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.298’ DKK

+213%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

+975%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  710’
  710’
  691’
  -
  691’
  -
  691’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.272’
  -
  -
  -
  1.272’
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  1.298’
  40’
  -23’
  -
  -
  1.101’
  -
  1.101’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  1.298’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dance Creator Holding ApS 27.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lyrskovgade 10 · DK-1758 København V 27.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-27 27.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 30.09.2021
Selskabet tegnes af én direktør alene. 27.08.2019 31.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Maja Juel-Hansen 27.08.2019 31.08.2021
Maja Juel-Hansen 27.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Maja Juel-Hansen 27.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dance Creator Holding ApS

Lyrskovgade 10
1758 København V

CVR

40752013

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. august 2019

P-nummer

1024989840

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage inve-steringer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-