BLICHER DEVELOPMENT 3 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jul. 2019
 • CVR 40685812

Virksomheden BLICHER DEVELOPMENT 3 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Herning. De blev etableret i 30. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 58.932 DKK, mens den i 2021 var på 47.568 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.913 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

-75%

Egenkapital

1.637’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

59’ DKK

-75%

Årets resultat

202245.913 DKK
2021181.311 DKK
20201.370.232 DKK

Likviditetsgrad

9 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-75%
Svag

Soliditetsgrad

60 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.748’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

59’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

1.111’ DKK

-4%

Tilgodehavende

63’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  59’
  -
  -
  -
  59’
  -
  0
  -
  0
  59’
  -
  59’
  -13’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.685’
  -
  -
  -
  -
  2.685’
  -
  -
  48’
  -
  15’
  63’
  2.748’
  40’
  1.597’
  -
  -
  1.637’
  -
  1.637’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  420’
  668’
  -
  -
  13’
  10’
  -
  691’
  2.748’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLICHER DEVELOPMENT 3 ApS 30.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bethaniagade 13 · DK-7400 Herning 10.02.2022
Museumsgade 49 · DK-7400 Herning 30.07.2019 09.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 30.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-30 30.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 30.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Blicher Lauritzen 30.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Blicher Lauritzen 30.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLICHER DEVELOPMENT 3 ApS

Bethaniagade 13
7400 Herning

CVR

40685812

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juli 2019

P-nummer

1024905116

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-