SiLO Holding 2019 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jul. 2019
 • CVR 40668292

Virksomheden SiLO Holding 2019 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 10. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.132 DKK, mens den i 2021 var på -7.131 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -277.825 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-278’ DKK

< -999%

Egenkapital

-22’ DKK

-109%

Omsætning

-

Resultat før skat

-279’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-277.825 DKK
20212.662 DKK
2020269.752 DKK

Likviditetsgrad

113 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-2 %

-112%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

888’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

910’ DKK

-6%

Tilgodehavende

873’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  34’
  -279’
  -
  -279’
  -2’
  -278’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  -
  -
  -
  868’
  3’
  873’
  888’
  40’
  -62’
  -
  -
  -22’
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  630’
  770’
  888’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SiLO Holding 2019 ApS 10.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 5 · DK-8464 Galten 13.12.2021
Kronborgvej 20 · DK-8381 Tilst 10.07.2019 12.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-10 10.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 10.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Sigurd Lynge Olesen 10.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sigurd Lynge Olesen 10.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SiLO Holding 2019 ApS

Udsigten 5
8464 Galten

CVR

40668292

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juli 2019

P-nummer

1024883147

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er erhvervelse, finansiering, ejerskab, drift og administration af investeringsgoder og anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-