Nørgaard Web Services ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2019
 • CVR 40667318

Virksomheden Nørgaard Web Services ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i København N. De blev etableret i 11. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.658 DKK, mens den i 2022 var på -7.938 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.737 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

+65%

Egenkapital

-47’ DKK

-797%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-42’ DKK

+61%

Årets resultat

2023-41.737 DKK
2022-117.647 DKK
2021-296.942 DKK
2020-240.648 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-64 %

-334%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-394 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-78%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -34’
  -34’
  -42’
  -
  -42’
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  650’
  -697’
  -
  -
  -47’
  -
  -47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  -
  -
  9’
  -
  59’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nørgaard Web Services ApS 11.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lundtoftegade 95 · DK-2200 København N 11.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 11.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-11 11.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
650.000 DKK 11.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Troels Nørgaard Nielsen 11.07.2019
Troels Nørgaard Stoyanov Nielsen 11.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Troels Nørgaard Stoyanov Nielsen 11.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nørgaard Web Services ApS

Lundtoftegade 95
2200 København N

CVR

40667318

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2019

P-nummer

1024881985

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pkgd.operations@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive koncern virksomhed for online web-baseret Service-as-a-Service (SaaS) virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

650.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja