Argama Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jul. 2019
 • CVR 40663436

Virksomheden Argama Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 16. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 317.924 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

318’ DKK

+45%

Egenkapital

800’ DKK

+48%

Omsætning

-

Resultat før skat

318’ DKK

Årets resultat

2022317.924 DKK
2021219.194 DKK
2020280.228 DKK

Likviditetsgrad

317 %

-91%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

812’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  318’
  -
  318’
  -
  318’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  775’
  775’
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  812’
  40’
  113’
  -
  -
  800’
  -
  800’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  812’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Argama Holding ApS 16.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Midgårdsgade 3 · DK-2200 København N 06.08.2022
Ryesgade 62 · DK-2100 København Ø 16.07.2019 05.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-16 16.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Marius Arevad Gade 16.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marius Arevad Gade 16.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Argama Holding ApS

Midgårdsgade 3
2200 København N

CVR

40663436

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juli 2019

P-nummer

1024877139

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aps@argama.dk

Telefon

28144512

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-