GW Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2019
 • CVR 40661417

Virksomheden GW Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mårslet. De blev etableret i 11. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 137.158 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

137’ DKK

+63%

Egenkapital

315’ DKK

+77%

Omsætning

-

Resultat før skat

137’ DKK

+63%

Årets resultat

2022137.158 DKK
202184.004 DKK
202038.067 DKK
201915.553 DKK

Likviditetsgrad

254 %

-24%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

+76%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  1’
  0
  -
  1’
  137’
  -
  137’
  -
  137’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  309’
  309’
  -
  -
  -
  -
  0
  10’
  319’
  40’
  -14’
  -
  -
  315’
  -
  315’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GW Holding ApS 11.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Mustrupvej 34 · DK-8320 Mårslet 02.06.2023
Mustrupvej 34 · DK-8320 Mårslet 11.07.2019 01.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-11 11.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Camilla Gebert 11.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Camilla Gebert 11.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GW Holding ApS

Mustrupvej 34
8320 Mårslet

CVR

40661417

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2019

P-nummer

1024874237

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-