Nordic Clean Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2019
 • CVR 40653465

Virksomheden Nordic Clean Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 8. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 580.425 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

580’ DKK

-63%

Egenkapital

5.836’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

476’ DKK

-70%

Årets resultat

2022580.425 DKK
20211.561.856 DKK
2020923.880 DKK
20191.068.707 DKK

Likviditetsgrad

1.214 %

+271%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.164’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.980’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  143’
  -
  952’
  1.095’
  476’
  -
  476’
  -105’
  580’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.184’
  -
  -
  2.184’
  2.184’
  -
  -
  -
  -
  1.284’
  3.980’
  6.164’
  40’
  5.366’
  430’
  -
  5.836’
  -
  5.836’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  315’
  -
  -
  -
  -
  13’
  328’
  6.164’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Clean Holding ApS 08.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Akacietorvet 2A · DK-3520 Farum 23.07.2019
Lillevangsvej 36 · DK-3520 Farum 08.07.2019 22.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-08 08.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 08.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Irina Rasmussen 08.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Irina Rasmussen 08.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Clean Holding ApS

Akacietorvet 2
3520 Farum

CVR

40653465

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2019

P-nummer

1024865203

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-