Winni Sonne Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2019
 • CVR 40648364

Virksomheden Winni Sonne Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 8. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.276 DKK, mens den i 2021 var på 935 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 782.249 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

782’ DKK

+100%

Egenkapital

2.714’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

785’ DKK

+99%

Årets resultat

2022782.249 DKK
2021390.453 DKK
2020380.347 DKK
201991.284 DKK

Likviditetsgrad

197 %

+13%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-804%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.034’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.594’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -6’
  -
  -6’
  785’
  -
  785’
  -3’
  782’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.440’
  -
  -
  1.440’
  1.440’
  -
  -
  227’
  107’
  1.459’
  2.594’
  4.034’
  200’
  1.196’
  118’
  -
  2.714’
  -
  2.714’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.142’
  -
  -
  -
  5’
  -
  1.319’
  4.034’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Winni Sonne Holding ApS 08.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelstrædet 5 · DK-4600 Køge 26.11.2022
Byenden 23 · DK-4660 Store Heddinge 08.07.2019 25.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-08 08.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 08.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af en direktør. 08.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Winni Laila Sonne 08.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Winni Laila Sonne 08.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Winni Sonne Holding ApS

Poppelstrædet 5
4600 Køge

CVR

40648364

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2019

P-nummer

1024859122

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

winnisonne@gmail.com

Telefon

28552095

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dertil knyttede opgaver.

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-